این نیز بگذرد...

یک‌وقت‌هایی هم شاید لازم باشد آدم انتقاد را بپذیرد یا حداقل شک بکند به درستیِ خودش و تشخیص‌ش و نوشته‌اش. گرچه که انتقادپذیری و این‌جور سوسول‌بازی‌ها دأب‌م نبوده امّا می‌خواهم یک‌بار هم که شده پذیرایش باشم. سه‌نفر از دوستانِ دل‌سوز و بزرگ‌وارم نقدهایی به پُستِ «برای خوب‌نبودن...» داشتند. گمان می‌کنم شاید در تشخیص و تحلیل جانبِ انصاف را رعایت نکردم که این دوستانِ خوب‌م را رنجانده است این پُست.

/ 2 نظر / 5 بازدید
درخندک

سلام کجائی؟ اومدم از شما خدا حافظی کنم!!!!!!!![گل][خداحافظ]

شکلات

ولی من تحلیل های خودتون رو بیشتر قبول داشتم تا کامنت ها...! حرفهایی هست که گاه با توجه به جو حاکم بر اطراف نمی شود یا که نباید گفت!