ریشه‌ها

تنهایی می‌تواند رشکِ درخت باشد به آسمان
وقتی پرواز انتخابِ اول پرنده‌هاست

/ 2 نظر / 6 بازدید
میترا

خیلی زیبا بود نگاهتون... تنهایی می آفریند لحظه های اندیشیدن به آن پرنده را...به آن که بی او تنهاست.

نرگس

خیلی خوب گفتی ،حرف دل خیلیاست.من هم ...