تقاضا

ابروی تو منحنیِّ قیمت-مصرف
قیطانی و دل‌رُبا، از هر دو طرف

الگوی رقابتیِّ بازارت بود-
-هربار که آمدم، گفتی تهِ صف؟!!

/ 8 نظر / 4 بازدید
احمد

با حال بود!! در ضمن به اونم سر بزن

میترا

چه جالب...

میترا

که عشق رو به بازار، با فضای رقابتی شبیه کردین...