بی‌عنوان

به نمره‌ی عینکم سوگند
                       دل‌تنگی قاتل است!
و من آن‌قدر یعقوبِ تو می‌مانم
                       که چشمانم را برگردانی.

/ 5 نظر / 5 بازدید
اميرحسين

نشسته ام در انتظار اين غبار بى سوار...

هامونوشت

باز که افتادید به جان لاجون من با این زغال‌های گداخته‌ی کلمات... خیلی زبان حاله...