قرائتِ حق

اصول‌گرایی که با تنگ‌نظری، هر منتقدِ نظام را دشمن و بیرون‌ازین‌جرگه و خائن و بی‌دین تلقی می‌کند، اگر حَسَبِ تقدیر اصلاح‌طلب شود، به سرتاپای نظام ناسزا می‌گوید و اصلاح‌طلب‌ی که با بی‌منطقی و عدمِ انصاف و عصبانیت، به نظام و هرکه با نظام هست فحش می‌دهد، اگر حسبِ روزگار اصول‌گرا شود، هرکه فداییِ نظام نباشد را دشمن و خائن می‌شمارد!

-

پی‌نوشتِ یک:

قرائاتِ افراطی و رادیکالیته نسبت به هر اعتقادی - ولو حق - سرانجامی جز تفریطِ از دیگرسوی و سوقِ به قهقرا ندارد!

پی‌نوشتِ دو:

زمان و صبر، حقانیتِ اهالیِ حق را مشخص خواهند کرد، حتا اگر بس‌یاری سخت آید...

/ 9 نظر / 7 بازدید
سارا

بسیار موافقم!

س.ب

....ومن هنوز نميدانم افراطي هستم يا تفريطي...! اما ميدانم هم اصولگرا هستم هم اصلاح طلب! عاقبتم را خدا بخير كند!

یک دوست

انسانی که با اعتقاد و یقین، به جناحی وابسته شود، که تحت هیچ شرایطی، از جناح دیگر سر بر نمی آورد. و از کسی که با کمک باد به سمت جناحی پرتاب شده باشد هم، بر حسب روزگار و تقدیر و صلاح و مصلحت، هر کار و عملی بر می آید!

زنده باد

حسنی

سلام پی نوشت اولتان مضمون حدیثی است از امیرالمونین, آدرسش را یادم نبود که بنویسم.

تبعیدی

یا اول سلام چرا قاطی میکنی عزیزم؟ سیاست رحمانی را فقط از آقا دیدم. که اصلاح طلبی را از مبانی اصولگرایی می داند! لا یری الجاهل الا مفرطا او مفرطا! جالب است که هر دو به یک شکل نوشته می شوند! ببخشید شما چپید یا راست؟ فرقی نمی کند خیلی! خداوند هر دو را چپ کند! چپی ها راست شوند و راستی ها راست! پانوشت: راست: مستقیم! اهدناالصراط المستقیم!

صادق

با اعتدال موافقم،‌ اما گاهی زمان و صبر می‌تواند نابود کند؛ مثلا بددین‌دار بودن حاکم ممکن است به حذف دین از عرصهٔ عمومی جامعه منجر شود

ياسين

قطعا پذيرفتن حق ديگران در داشتن نظري متفاوت لازمه‌ي ماندن در جمع اهل حق و حقيقت است اما بايد مرزي باشد ميان دشمني‌ها و نصيحت‌ها نصيحت يعني خيرخواهي... ما آنقدر از دشمني‌ها زخم خورده‌ايم كه از ريسمان سياه و سفيد مي‌ترسيم... خدايا جز تو كسي نمي‌تواند ميان ما و خودمان آشتي و صلح برقرار كند! و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا....