تداعی

تلمیحِ دیگری‌ست
بر عشق، بر زمان؛
«آغازِ فصلِ سرد»*
                  بارانِ بی‌امان.
-

* بر شعری از فروغ...

/ 0 نظر / 4 بازدید