محفوظ

نه عیسای نَفَسَ‌ت هستم
نه موسای دست‌ت؛
محمّدم! ناگزیر از کلام‌ت.
/ 1 نظر / 21 بازدید
ساناز صلح دوست

چه شيريني ناگزيري كلامي كه با نفس عيسي و دست موسي تحرير شد؛ محمّد.