علتِ تام

در مذمّتِ پاییز
هم‌این بس که هر شب؛
کابوسِ باد می‌بینند برگ‌ها!
/ 1 نظر / 4 بازدید
سين.صاد

برگ‌ها خود دل به باد مي‌دهند گناه پاييز چيست؟ فصلي پرسخاوت‌تر از پاييز كه اينهمه رنگ ميهمانت كند؟