پشتِ چراغ

ام‌روز «سی‌وچهار ثانیه» ضرب‌در «چند شاخه» مُردم!
گُل‌ی سَرِ دست گرفته بود باز
کودکیِ خویش را...

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم.ر

هوا داره سرد میشه.....[ناراحت]

بهار نارنج

[گل]