اندوه

خواب ‌دیدم درخت‌م
سبزم و شادم و پرغرور و جوان،
کودکی آمد و ناگهان
کودکی آمد و رفت...
کودکی آمد و سنگ-
-هم به گنجشک‌ها خورد
همه به خواب‌م -به رؤیای من-
هم دلِ ابرها را شکست...
بعد، از ابرها می‌چکید
یک دو قطره غمِ آسمان
گریه‌های ترِ بی‌امان...

کودکی آمد و رفت و بعد
تیرِ برقی... غمی... ماند و بعد...
/ 2 نظر / 4 بازدید
ابی

در اين «نوبهار»، در آغاز دگرگون شدن دوباره طبيعت «بکوشيم که خوشدل باشيم» و در اين نکو شدن احوال، در حالي که سبزي طبيعت بهار بر ظلمت شب زمستاني فائق مي‌شود به ياد آريم که «هيچ راهي نيست کان را نيست پايان» و «غم‌ مخور»يم و گرچه «چو غنچه فروبستگيست کار جهان» از اعماق وجود «بکوشيم همچو باد بهاري گره گشا» ‌باشيم. همراه با تبريک صميمانه سال نو به شما دوست خوب من و خانواده محترمتان... @کار جديدي رو براي عيد آمده کردم .و از شما دعوت مي کنم براي خوانش شعر عيد.@ منتظر قدمهاي بهاري و سبزتون هستم. مدير وبسايت :اشعار پسري از پايتخت جهان ... کوچيک شما ابراهيم ناصري مقدم هر روزتان نوروز - نوروزتان پيروز[گل][گل][گل][گل]

نیلو

[لبخند]