صلح

تلخ‌م
مثلِ بغض‌های زنی که خاک‌های جنوب و خمپاره‌های عراق،
مَردَش را بیش‌تر دیده بودند؛
تلخ‌م
مثلِ همه‌ی فرزندانِ قطع‌نامه‌ها...

/ 3 نظر / 8 بازدید
یاسین

خدا تلخی‌ات را بدل به شیرینی کند... ان مع العسر یسراً فان مع العسر یسراً