انتخاب

دست دراز می‌کنی
                سرخ می‌شوم!
اضطرابِ شیرینی دارد
                            انار بودن!

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاسین:

طبع شاعرانه‌ات چگونه ارتباط برقرار می‌کند بین سه پست اناری و سه پست زنائی؟!