رنگین کمانی از معنویت

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام آقا ...
مرا به بخش
مرا به بخش که دلم گرفته است .
مرا به بخش که دلم تنگ است .
آخر سیاه دلی که برایت تنگ شود ، عذر خواستن هم دارد !
مگر می شود چاه یوسف طلب کند؟ مگر می شود ...
مدتی است بد شده ام ، حتا بدی شده ام .
مدتی است دلم نمی خواند و دستانم نمی نویسند .
مدتی است قلبم تند تند نمی زند .
مدتی است به آرامشِ کاذب ِ گناه خو گرفته ام .
مدتی است ...
کاش می شد ابر بود و سوار بر باد ِ بی قراری شد و رفت . یا گریخت ، از هر سکون و سکوت و سیری !
اما چه کنم که کوهی شده ام ، کوهی از کبر ، ریا ، حسد ، دروغ و کینه و ...
کاش می شد ابر بود ...
کاش می شد ابر بود و بارید
کاش می شد ابر بود و بارید و رنگین کمان ساخت ...
رنگین کمانی از معنویت ...!

/ 3 نظر / 8 بازدید
خودم

اوهوی - بابا معنویت - فکر کردی خیال کردی؟؟ بچه پر رو

وبلاگ پرواز تا بیکران به روز رسانی شد چرایی چرا؟

محمد

وبلاگ پرواز تا بیکران به روز رسانی شد چرایی چرا؟