دام

پر کشیده دلم

ردیف ِ هشتم و قبر ِ اول!

هویزه

-

غم ِ نان و داغ ِ نام

شیطان برای ایمان پهن کرده دام!

« من ِ تنهارو دعا کن...»

-

گریه می‌کرد...

/ 5 نظر / 5 بازدید
؟؟

نمی دونم چرا تازگی ها هر چی که می نویسی بدجوری به دل می شینه.....

بی نام - قابل انتقال به غیر

من ِ تنهارو هم !!!!!!!!!! التماس دعا

میرزای سدهی

... سلام ... نشد ببینمت بهت گفتم چرا! ... حالا هم تصادفی کرده ایم کمی دامنه حرکتی مان کم شده! یه دیالوگ داره شریفیان میگه یه دکتر ..... سراغ نداری؟!! ... راستی 5 شنبه منتظر است!!! مثل دفعه های قبل؟!! میای دیگه؟!! ... ردیف هشتم و قبر اول همیشه قبل از گریه تبادر خنده دارد برایم!!! شرمنده! ... شهدای گمنامش اما دل می برد تا قبر هشتم! تا اولی که قبر ندارد! .. دعا کن یاحق

مظلومین تاریخ

سلام وقتی از امیر رضا شنیدم که همسفریم خوشحال شدم. قبر ی را که از هر طرف بشماری هشتمین است آری دلهای ما را هم ربوده ... ولی چه قدر امسال بی غیرت شدیم! در کنار شهدا همینگونه می گذشتیم و ... می گذشتیم...! امسال همه جا خشکسالی بود1 خودم را می گویم...کمتر بارانی شدیم این هم از روز مرگی و بی غیرتی ماست . . . شاید امام رئوف دستی بر سرمان کشد...حتما انشا,الله...

سعیدی

این سروده زیبا بود که به دلم نشست و به دلم نشستی ، من کوچکتر از آنم که کسی را امر ونهی کنم ، جسارت میخواهد در دوران رنج و سختی و هجمه بی پروای دشمن ، الکی خوش بودن را مروج باشم. نه دیده اَمت و نه اجازه کنجکاوی به خود میدهم که چرا این همه تنهایی و این همه غم؟ گفته ام از " شادی به هر دلیل" نبود ،اگر جسارتی نزد اهل ذوق و قلم کردم از امید گفتم و توکل که به عقیده "من" اگر بموقع و بجا باشند پایان هر درد و رنج و تنهایی است . اما اگر غرض از فهم اینست که هر چه می خوانیم برداشتمان همفکری و تحسین مطلق نویسنده باشد دیگر نباید نقد و نظر نوشت بلکه با تحسین مدح و تملق را تکرار کرد. مانند بسیاری از کپی- پیست تکراری تحسین و تمجید وبلاگها... دقیقا روزی که شما چشم بر جهان گشودی ، منِ پریشان حال در کردستان مجروحینی را پانسمان میکردم و یا جنازه هایی را به تعاون می سپردم که حاصل جریانی بود که ابتدا با قلم های به ظاهر شیرین در شهر ها شروع شد و سرانجام به آتش و خون انجامید... پس قبول کنید نسل زخم خورده امثال من باید بهراسد از هر قلمی که بوی قلم های شوم سال های 58 تا 60 را میدهد و دوست بدارد قلمی را که پاس میدار