آب در کوزه و ما میل نداریم، چه‌را؟!

/ 2 نظر / 7 بازدید
Sara

فک کنم باید علتش رو از اون خر که از کره گی دم نداشت جویا شد ... [چشمک][گل]

صادق اسدی

به قول شاملو: «سیر گشنگی‌ام سیراب تشنگی گر آب این است و نان است آن»