تلاطم

از تولدِ انسان تا مرگِ زمان راهِ‌ درازی نیست؛
یک‌روز عاشق می‌شویم و دیگرروز تنها می‌مانیم
و تنهایی یعنی عصیانِ تاریخ، مرگِ زمان، هبوطِ اصلی و اصلِ هبوط...

تقدیم به تو
/ 0 نظر / 8 بازدید