چشم

تعدیل می‌کنند
           براندازیِ نرمِ نگاه‌ت را
              پلک‌های با سیاست‌ت!

/ 1 نظر / 4 بازدید
نيلو

بسيار لطيف ! آفرين !