روایتِ غیرمعتبر

نه ساحرها را به سجده واداشت
نه دریایی را شکافت؛
چوب‌دستیِ ساده‌‌ای بود
رود، موسا را به سمتِ دیگری بُرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
بانوی آبان

همیشه پیچیده ترین مسائل وقتی خوب بهشون نگاه کنیم، در واقع خیلی هم ساده هستند ...

میترا

ببخشید... در درک منظور نثر مشکلی دارم.منظورتان از َآوردن چوب دستی و رود پشت سر هم چیست؟ : نشان دادن دو ماجرای متفاوت از هم ولی با اصلی یکسان؟