‌نازپرک

قرار نبود درخت‌ها در سایه‌ی برج‌ها مچاله شوند؛
یا آسم بگیرد آسمان از این‌همه دود.
نه، قرار نبود پرنده‌ها شکارِ پروازِ آزمایشی جنگنده‌ها باشند!
قرار نبود... امّا زمین چرخید و زمانه عوض شد؛
زمانه عوض شد و تو
عروسِ باد شدی و سرِ زبان‌ها افتادی
گذشتی از من و درخت و آسمان و پرنده...

/ 1 نظر / 4 بازدید