قرار

عمرِ مارا کوتاه می‌کند
                   عقربه‌ی بلند!
                               ثانیه
                               ثانیه

/ 3 نظر / 4 بازدید