آسمان

تنِ دیوار از پریدن‌هایم کبود شده،
اتاقم حزنِ هزار پروازِ ناموفق است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

وقتی دیوار ها هم خسته می شوند...