سال‌هاست کسی مثلِ من عاشق‌ت نشده

دریای بزرگ
ماهیِ کوچک‌ت را فراموش کرده‌ای،
سال‌هاست کسی مثلِ من غرق‌ت نشده؛

بارانْ
کویر را،
سال‌هاست کسی مثلِ من تشنه‌ات نشده؛

توپ‌خانه‌ی دشمنْ
سینه‌ام را،
سال‌هاست کسی مثلِ من شهیدت نشده؛

ماهِ کاملْ
پلنگ‌ت را،
سال‌هاست کسی مثلِ من دیوانه‌ات نشده؛

دسته‌ی پرنده‌گانْ
درخت‌ت را،
سال‌هاست کسی مثلِ من منتظرت نشده؛

دیوانِ شعرْ
مضمون‌ت را،
سال‌هاست کسی مثلِ من استعاره‌ات نشده؛

لب‌خند بزن
          اولِ بهار،

گریه کن
          چلّه‌ی زمستان،

اخم کن
          نیمه‌ی پاییز،

سال‌هاست کسی مثلِ من مُردادت نشده...

/ 3 نظر / 5 بازدید
زیتا ملکی

خوب بود. این کسی مثل من هات رو دوس داشتم. اون جایی که توپخانه ی دشمن رو گفته بودی دوس داشتم. کسی مثل منشهیدت نشده...

بیتا

مهربان من چشمانت را؛ سال هاست کسی مثل من شاعرت نشده زیبا بود چند بار خواندم لذت بردم به خصوص ماهِ کامل پلنگ‌ت را، سال‌هاست کسی مثلِ من دیوانه‌ات نشده

مهتاب

البته طلا که تقلب نیست وقتی چشمانِ رویا طلایی ست