تشویش

انار نیستم که برسم به دست‌های تو؛
برگ‌م، پُر از اضطرابِ افتادن!

/ 3 نظر / 12 بازدید
نيلو

پُر از اضطرابِ افتادن!

بهار نارنج

[گل]

مریم رضایی

شاید وقتی پا بزارن روتون یکدفعه متوجه حضورتون بشن