قرائتِ حق - گفتن

گفتن

λεγειν

اصول‌گرایی که با تنگ‌نظری، هر منتقدِ نظام را دشمن و بیرون‌ازین‌جرگه و خائن و بی‌دین تلقی می‌کند، اگر حَسَبِ تقدیر اصلاح‌طلب شود، به سرتاپای نظام ناسزا می‌گوید و اصلاح‌طلب‌ی که با بی‌منطقی و عدمِ انصاف و عصبانیت، به نظام و هرکه با نظام هست فحش می‌دهد، اگر حسبِ روزگار اصول‌گرا شود، هرکه فداییِ نظام نباشد را دشمن و خائن می‌شمارد!

-

پی‌نوشتِ یک:

قرائاتِ افراطی و رادیکالیته نسبت به هر اعتقادی - ولو حق - سرانجامی جز تفریطِ از دیگرسوی و سوقِ به قهقرا ندارد!

پی‌نوشتِ دو:

زمان و صبر، حقانیتِ اهالیِ حق را مشخص خواهند کرد، حتا اگر بس‌یاری سخت آید...

نوشته شده در دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ توسط محمّد مهدوی‌اشرف نظرات () |