مرقومه‌ی حجاب و دین در امروزگار... - گفتن

گفتن

λεγειν

شقی از دین‌داری‌ها منهایِ تقید‌ هستند...

شقی دیگر منهای تقلید...

برخی از دین‌گریزی‌ها، ناشیِ از تقلیدگریزی و زاییده‌ی تقلید‌ستیزی‌ست و نه لزوما تقید‌ستیزی و دین‌گریزی!

برخی از دین‌‌داری‌ها نیز، تقلید‌جویی‌ست که خدا نکند هم‌راه با تقید‌ستیزیِ در خفا باشد!!!

برخی از تقلید‌گریزی‌ها نیز تقیدستیزی و دین‌گریزی‌ست که لباسی از این ادعا را بر تن کرده‌ست...

-

بس‌یاری بی‌حجابی دیده‌ام که لباسِ جوان‌مردی بر تن داشته‌اند و بس‌یاری نیز باحجابی دیده‌ام که به عریانیِ ناجوان‌مردی ملبس بوده‌اند...

نوشته شده در دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ توسط محمّد مهدوی‌اشرف نظرات () |