گفتن

گفتن

λεγειν

» آدابِ انتخابات :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» پیشنهادی به مدیرانِ صداوسیما :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٥
» امرِ زیبا در تزاحمِ مصلحت‌ها :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥
» باورها :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٥
» نکاتی در بابِ احتراز از بعضی رذائل :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٥
» اتّساعِ جامعه‌ی غیرِخویشتن‌دار :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥
» صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا... :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» «پاییز مبارک» نوعی از مرگ‌پرستی‌ست :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» جهانی در صلح و مدارا :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» دیالکتیکِ بخشایش :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤
» مهربانی از کجا، نامهربانی تا کجا :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در بابِ اخلاقی‌بودن یا نبودنِ ورزش‌های رزمی :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» من فقط پول ندارم :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
» شمعی از اخلاق :: سه‌شنبه ٢ دی ۱۳٩۳
» مسواک :: چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳
» روزمرّه و بی‌عنوان :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» دین علیهِ آگاهی :: جمعه ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» در ایران زنده‌گی کنیم، یا: شیوه‌های تضمینی برای اخلاقی‌نبودن! :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» «دوباره‌گی» :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳
» احساس از خونِ دل می‌آید :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» به سلامتیِ تن‌فروش... :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» آدم‌ها فرق دارند :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» رمز: شماره موبایلم :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» ما تغییر نمی‌کنیم :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» شادی‌های جمعی :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» قصّه‌ای که نیست، قصّه‌ای که هست :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یادم باشد :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کز دست بخواهد شد پایابِ شکیبایی...*‏ :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بر ردِّپای تو برف می‌بارد* :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای نمایش‌گاهِ کتاب نرفتن! :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چند آلبوم :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» دهه‌های انسان‌سوز :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» عیدانه :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» می‌شود با تصوّرِ این قصّه مُرد :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١٩) :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» ساق‌های آندو مهم‌تر است یا دست‌های دکتر کلانترِهرمزی؟! :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» نُتِ حیات :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» فرهنگِ مکتوبِ نسلی :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» بینِ همه‌ی مخلوقاتِ خدا :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» جعلیّاتِ فضای رسانه‌ای :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» استدلال‌گرایی و ظرفیّت‌های جهانِ پارادوکسیکالِ ادبیّات :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» عرضِ تسلیت به عزیزِ نویسنده :: دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢
» گنج :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» روحِ پاره :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١٨)‏ :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» والسّلام :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» درسِ بزرگِ ولاسکو + پاسخی بر تهدید :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» وصیّت‌نامه‌‌‌ی آن‌لاین! :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» «من تو گوشِ کی نجوا کنم یوسف؟»‏ :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» او یک روحانی‌ست :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» پایانِ قیصر بود... امّا نه! :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» خورشیدِ منی در دلِ کوهای بلند :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» ای فصلِ بی‌قراران :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» چشم‌ِ مردم به عقل‌شان بشود :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» سنگِ پا :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١٧) :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» چون تولّد مژده‌ی مرگِ من است / می‌توان آن را مبارک‌باد گفت* :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» تهران شهرِ «خوب»ی نیست؛ تهران شهرِ «خوبی» هست :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» برای من مجرّدِ وجودِ دشمن، یعنی تا آخرین قطره‌ی خون پای آرمان و ایمان ایستادن :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» بگو خب! :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» حدودِ هفتادمیلیون نفر :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» خیرخواهِ خردمندِ مؤمن :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» لطیف‌ترین شکلِ خواهش :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۵۴) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۵٣) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۵٢) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۵١) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۵٠) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» از فرامینِ در تنهایی (٢١) :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» درستی که درست‌تر از آن وجود دارد؛ نامه‌ای خطاب به آقای علی مطهّری :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» جبرئیل بود :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» توبه‌ی چندمِ منه؟ :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٩) :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٨) :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٧) :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۴۶) :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» شعرهایی که به‌ترند... (۴۵) :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» از تو شرم‌سارم وطن! :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» تأمّلی در اوضاعِ مملکت (۴) :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مرگِ عاشقانه زیباست :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یا غیاث‌المستغیثین...‏ :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بر ضد :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هیچ‌کی جز تو موندنی نیست :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزهای کدام زنده‌گی؟! :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزهای کدام زنده‌گی؟!‏ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جامعه با صحیفه‌ی سجّادیه اخلاقی نمی‌شود :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بیا تا باز دوباره بهارو پیدا کنیم :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بهار :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جان را در راهِ جانان بگذار :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» از گرفتاری‌ها :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» تأمّلی در اوضاعِ مملکت (٣) :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (۱۶)‏ :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» استقامت بر وسط :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» زن‌سالاریِ بدلی :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» بغض‌های بی‌مجالِ رهایی :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» بداخلاقیِ سیاسی :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» اسمِ سال و این بازی‌ها :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» منطقِ فاصله‌ها :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» نقدی از طرف یکی از خوانندگانِ غمخاک :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» شوقِ من، امیدِ من، پناهِ من :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» چیزهایی که با خود به جزیره‌ی تنهایی خواهم بُرد :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» آن‌گاه که بی‌اخلاقی «بی‌اخلاقی» نیست :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴۴)‏ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٣)‏ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٢) :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» لوس نباشیم :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» و عشق آن معجزه‌ست؛ درباره‌ی فیلمِ «چیزهایی هست که نمی‌دانی»‏ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» شیشه‌دودی :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» آن‌چه می‌فروشیم :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١۵)‏ :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» تأمّلی در اوضاعِ مملکت (٢) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴١) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴٠) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (٣٩) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (٣٨) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (٣٧) :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» تأمّلی در اوضاعِ مملکت (١) :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» بیا و خرقِ عادت نکن :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١۴)‏ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» آرزو :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
» درباره‌ی یک پفیوز :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» شهره در آسمان‌ها، غریبِ زمین :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» می‌گریم بر شام :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» بی‌عنوان :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» سایه‌ی آفتابِ نقد :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» شاعری که «شاعر» است!‏ :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» اشک‌های شیطانِ بزرگ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» تو شهیدِ مایی :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» صدقِ طلب :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» به حقِّ این شبِ بلند...‏ :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (٢٠) :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (١٩) :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (١٨) :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» مرا به مِهرِ تو امّید نیست...‏* :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» نقدی بر مطالبه‌گریِ هیجانی و روایی :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» این جنگ واقعیّت دارد!‏ :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (١٣) :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» بفرما :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» درباره‌ی «هنر» و عناوینِ غلطی که به «غزل» نسبت داده می‌شود :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» این مَردها :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» یک موضع :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» یک تحلیل :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» با همه‌ی توان :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» مرثیه‌ی زیستن :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» نارفیقِ کلک!‏ :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» بازی‌گریان!‏ :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» بحرانِ عبور از فیلتر :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» بالاتر :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» روانی :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» بی‌وتن :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» بهشهر؛ نامیه‌ی دوران :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» مشکلِ ام‌روزِ (سینمای) ایران :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» تو :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» الگوی کامل :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۷) :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» به قیمتِ جان!‏ :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۶) :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» من یه شعرم که به‌جز تو واسه هیشکی خوندنی نیست * :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» بهشت بود و من و تو باهم * :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» بوی شیرینی، میلِ به کتاب :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» انتهای اسلامِ معاویه‌ای :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» هالیوودی‌ترین فیلمِ تاریخِ سینمای ایران!‏ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (۱۲) :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» مسئله‌ی رضایتِ درونی و معضلِ عدمِ خودباوری :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۵) :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۶) :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» عرقِ مرد بِه ز دولتِ اوست!* :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۵) :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۴) :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۳) :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» یک سؤال: :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۲) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» مسلمان شدم! :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۱) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳۰) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۹) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۸) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۷) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۶) :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» اِندِ بی‌غیرتی‌های عالَم! :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۴) :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» چه‌را این‌قدر دیر؟ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» متخلَّص :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۵) :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» می‌گن وقتی داره بارون می‌باره، درِ رحمت به رومون باز می‌شه* :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» این قصّه‌ی تلخ... + ♪ ♫ :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۴) :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» مثلِ کویر :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» چشمِ ما تر، هرلحظه بدتر...* :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» حوّای بی‌معرفتِ آدم‌کش! :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» آن سی‌جیِ لعنتیِ فالش! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» برگشتن :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» یاد :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» رؤیا :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» آنان :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» چشم‌هایت :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» تظاهر می‌کنم هستی...* :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» می‌ترسم...‏ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» بی‌مِثْلْ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» نماندیم ما زیرِ بارِ زمستان :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» بی‌وفایی :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۳) :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۲) :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» بارون :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۱) :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» کم می‌آورم :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲۰) :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۹) :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» درباره‌ی قیدار؛ امّا کمی بیش‌تر...‏ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» بی‌عنوان :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» دریاکناران :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۸) :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (۱۱) :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» چشم‌ها :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۷) :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۶) :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۵) :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۳) :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۴) :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۳) :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۲) :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۱) :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱۰) :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۹) :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۸) :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۷) :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۲) :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۶) :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۵) :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۴) :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۳) :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۲) :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» بمان :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» نیاز :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» باور کن :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهایی که به‌ترند... (۱) :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۱) :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۱۰) :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۹) :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» و تو خدای بهاری... :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» جلدشدن 3 :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» جلدشدن 2 :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» جلدشدن :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» پرنده :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» :) :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» دل‌تنگی :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» موج... :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» آدم‌برفی :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» پرچم :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۸) :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» بی‌عنوان :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» روزگار :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دانه :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تأمّلی در مسئله‌ی روشن‌فکری :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» که گریزی نیست... :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نیماییِ رضوی :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سفر :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر...(6) :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر (5) :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر (4) :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر (3) :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر (2) :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر (1) :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مجنونِ تو :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نگاهی استدلالی به یک تصمیمِ عجولانه پیرامونِ تعطیلیِ «پارکِ ملت»‏ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۷) :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامه‌ی سرگشوده‌ی یک‌نفر به رئیسِ سازمانِ صداوسیما :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» به بهشتی، مطهری و همه‌ی گواهانِ این طریق... :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» این حرف‌ها :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بی‌عنوان :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۶) :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تغزّل :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (10) :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۵) :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» ماهیِ قرمز :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۴) :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» بیانِ یک واقعیت :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» یک چنین حالی :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» رسمِ دنیا :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» عکسِ مطالعه! :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» که هوای تو بَرَم دارد... :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۳) :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» از فرامینِ در تنهایی (۲) :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» الگوریتم‌های تغییر :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» بودن و نبودن :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» بی‌ستاره‌گان :: جمعه ٤ فروردین ۱۳٩۱
» درباره‌ی بهار :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» تحمّل یا تأمّل؟ مسئله این است! :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 7 :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» آفتاب‌ و او و اُمید :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» پیر شدی رفت عمو... :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» از بهانه‌ها... :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» ابر :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» نه‌بودن :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» درباره‌ی عشق :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» جنگ‌زده :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» بی‌قصه :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» اسرار :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» ننه‌ش بَده، خودش که خوبه؛ تو خدارو قبول داری؟ * :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندفیلمی که اخیراً دیده‌ام :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» دوستت‌داشتن :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» سلطانِ صبح* :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» نیاز :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» چشمِ شیشه‌ای :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» ‌از آرزوها... :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» راهِ پیشِ روی انقلابِ اسلامیِ ایران :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» رسالتِ دفترم :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» درباره‌ی دل‌تنگی :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» از درخت‌بودن‌ها... :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» تقدیرْ خنجرِ به‌جگررفته‌ی من است...* :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» از تنهایی‌ها... :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» جهان‌بینیِ انفعال یا مادرِ «فحش‌خورِ معشوق»! :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» یک تعبیرِ صائبانه! :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» از دوری‌ها... :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» رفت :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» شاگرداول‌های عالم :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» ... :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» از حُزن‌ها... :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» از فرامینِ در تنهایی (۱) :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» از دل‌تنگی‌ها :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 6 :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 5 :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 4 :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 3 :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 2 :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» شهید مصطفی احمدیِ‌روشن 1 :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» هم‌راهی با حلقِ مردمِ فعلادرصحنه‌ی نیجریه :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» با ماه :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» صلح :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» بی‌تو... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» تلخ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (7) :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» ستاره‌ی من :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» سوشل-حدیثِ نفس!‏ :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» دل‌تنگی :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» سال‌هاست کسی مثلِ من عاشق‌ت نشده :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» بوی پیراهنِ اصغر فرهادی! :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» بی‌رویی :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» برای خوب‌ بودن :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» کمی آن‌طرف‌تر! :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (6) :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (5) :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» خوش‌مُرده‌گی :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» دیگر :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» بی‌شعر :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع‌به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (9) :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» غزلی از صائب :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» مسافر :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» من :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» طعام :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (4) :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» راهِ روشنِ حسین :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (3) :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (2) :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» اشکالِ مختلفِ هبوط (1) :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» عزای عاقلانه :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» انغلاب! :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» اُملت‌های متورمِ دومگاپیکسل! :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» * Eternal Sunshine of the Spotless Mind :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» این جاده‌ها :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» بی‎‌عنوان :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» فریم :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» بی‌عنوان :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» !I'm one of the Iranian Nuclear Threats :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» بیداری :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» باران‌ها :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (8) :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» پروانه‌ها عادت به رنگِ بوستان دارند :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» پرنده‌ی کوچک :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» ای عشق :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» آن‌ها :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» دل‌تنگ‌تر :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» مسافر :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» ابر و آسمان :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» کجایی سهراب؟! :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» بیوتن :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» برهان :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» این تویی در آینه؟ :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» یک دنیا عشق :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» چشم‌ها :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» اقتصادی مبتنی بر مشیتِ الاهی؟ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» بررسیِ اجمالیِ برخی اطوارِ «گناه» در جهانِ اشعارِ حافظ :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» : :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» آن‌روزها... :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» هم‌کاری :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (7) :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» روایتِ غیرمعتبر :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» من چه‌گونه «من» شدم؟!* :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
» :| :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» بی‌زنده‌گان :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» عمر :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» تقاضا :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» راهِ بی‌برگشتِ سقوطِ فرهنگی! :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» بیداری :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» رزومه‌ی حافظ! :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» دریا :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» تذکرِ شفاهیِ حافظ به پُرحرف‌ها -اعم از مسئول و غیرمسئول- به هجوِ من! :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» از خوبیِ تو بود... :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» دریاب کارِ ما که نه‌پیداست کارِ عمر...* :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» یک‌متر و هفتادوپنج‌سانت تا جهنّم! :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» یاد :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» قصه :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» چپوکان :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (6) :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» فحش‌خورِ معشوق! :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» هم‌راها :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» بی‌جواب :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» وصیت :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» در راستای اقدامِ خوبِ خبرآن‌لاین، در آستانه‌ی یوسفِ ماه‌ها :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» فراموشی :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (5) :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» سکوت :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» حیات :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» هم‌چون انار خونِ دل از خویش می‌خوریم* :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» شهرم :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» برای خوب بودن :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (4) :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» تقدیر :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» هیچ‌کس هم‌صحبتِ تنهاییِ یک مرد نیست...* :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» داغ‌هایی که نباید فراموش شوند! :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیرا خوانده‌ام (3) :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» باران :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» راجع به ریشه‌ها :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» در انتهای کوچه :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» روزگار :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» آسمان :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» اقتصادِ موریانه‌ای :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» آیینه خیره شد به من و من به آینه :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» صبح :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام (2) :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» ریشه‌ها :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» گفتم خراجِ مصر... :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» اندوه‌تقدیر :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» کل شیء هالک إلا من أخذ طریق‌الحق :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» آدم‌گرفته‌گی :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» ایده‌، باور و آرزوی من :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» در عتباتِ مه‌تاب :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» ما :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» راجع‌ به غم‌خاک :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» «ناتانائیل» :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» جامعه‌ای که در دستانِ من و توست :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» وطن! :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» نظراتی کوتاه راجع به چندکتابی که اخیراً خوانده‌ام :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» در تبعید :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» کات :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» بی‌تو :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» تکرار :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» - :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» قصه‌ی تنهایی :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» غم‌خاک :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» تماشا بهانه بود :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» ادالت!! :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» رفتن :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» بی‌نَفَس، بی‌لوح، بی‌بابا... :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» نثرهایی که به خاطر می‌مانند :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» برای خوب بودن :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» چشم‌های‌مان :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» و دریای بی‌طوفان مگر هست؟ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ای قدم‌ت به چشمِ ما! خانه سفید کرده‌ایم* :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هوای کتاب :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تو :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بی‌باران :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» صبر :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مصیرِ نزولیِ اخلاق، مسیرِ بی‌برگشتِ زنده‌گی :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» رفته‌ها :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برای خوب بودن :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ذهنِ گرته‌بردارِ ناشی! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دیوانه‌ها شکلِ هم‌ند، انگار می‌گردند و نیست! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مویه :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نقره‌ریز :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» ماهِ مانده در خاطرم :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» تقدیر :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» برای خوب بودن :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» خدای عشق‌های هنوز :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» مسافر :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» کابوس :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» ز :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» تلاطم :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» بی‌تو :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» متمایز :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» تعین :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» اندوه :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» تنهایی :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» هستی :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» بی‌هم :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» خدایا مرا ببخش... :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» قشنگ می‌نوشت، حیف که مُرده! :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» ربیع‌الأنام :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» استدلال :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» جوانی :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» گلم :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» در کشورِ اندوه و قفس، «اوج» تباهی‌ست! :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» تکرار :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» استیناف! :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» این نیز بگذرد... :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» محفوظ :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» برای خوب‌ بودن :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» گیرِ کار! :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» رسوخ :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» بهار :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» فصلِ پنجم! :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» این‌چنین... :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» حقیقت :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» اعترافی در بابِ خوب ‌نبودن :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» عادتِ معهودِ جمعه‌ها و استغراق در همشهری داستان :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» تصریف :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» در بابِ جوان‌مردی، فوت‌بال و مفاهیمِ کم‌رنگ‌شده‌ی ورزش :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» به بهانه‌ی باختِ اخیرِ تیمِ ملی فوت‌بالِ ایران :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» وترالموتور :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» گریبان‌ :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» زمزمه :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» مدلِ اقتصادسنجیِ امرِ به ارزش و نهیِ از مکروه! :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» باران :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» پیش‌اقتصاد :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» به پرنده‌های بوئینگ727... :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» سرنوشتِ نامه‌ها :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» تقاضا :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» یک تکه جان :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» برای خوب ‌نبودن/ به بهانه‌ی نهمِ دی :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» غصه :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» استقامت :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» بی‌بدیلِ استوارم :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» برای تو سخت نیست :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» زبانی دیگرگون :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» وقتی مسئولیت و صداقت بی‌ارج شوند... :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» مونس :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» روی‌کرد :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» دیپلماسیِ مستقلِ منوچهر یا دیپلماسیِ متکیِ سعید؟ :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» جاده و اسب مهیاست ولی ما شمریم! :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» کسی هست آیا که روضه‌ی "اخلاق" بخواند؟ :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» در بابِ فریاد «وا انسانا» برای سلبرِتیز! :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» سفرِ استانی یا عدالت بماهو بنر! :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
» توسعه‌ی اقتصادی کالامحور یا توسعه‌ی انسانی مردم‌محور؟! :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
» برای خوب‌ بودن :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩
» چشم :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» استحاله‌ش نکنید! :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» نظرخواهی :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» هم‌دردی :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» فحش حتا :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» نم :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» ادعا :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» ترکیبی :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» خُرما :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» راه‌بُرد :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» تبعات :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» این رستخیزِ عام... :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» نترس :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» باغ‌بانِ فرش‌هایی گل‌به‌گل پژمرده‌ام :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» ‌نازپرک :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» خوب‌ها به زعمِ من! :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» مجلد :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» کبود :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» آرام "تر" :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» Noise :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» تداعی :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» در دلِ کوچکِ انار :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» ننگ :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» نظرخواهی :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» بدیهه! :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» باوری زخمی کنارِ پنجره خشکید و مُرد... :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» صهیونیسمِ اسلامی :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مضراتِ پاییز! :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» تصویری از پاییز :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» اختلافِ قرائت :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» درد و دلِ برگی :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» تمثیل :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» تقاضا :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» علتِ تام :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» عریانی :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» تأثیرات بلندمدت پاییز! :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» هر آینه پاییز :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» کور :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» مرگِ موسیقاییِ درخت‌ها :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» بی‌مبالات :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» پریشان‌دلی :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» آن آبیِ مغموم :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» طراوت :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» تعادل :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» باران :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» مبارشه! :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» حرمت :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» فصلِ جدید :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» تصادف :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» رنگ‌واژه‌ها :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» تصریحاتِ کاذب :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» پاییز فصلِ بادهای بی‌قرار است :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» پشتِ چراغ :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» ترحمِ آسمانی :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» زبانی که برای فرهنگ نمی‌چرخد و دلی که برای هنر نمی‌سوزد... :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» دیوانه‌گی :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» برای خوب ‌بودن :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» آسیمه‌سر :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» خاصیتِ پاییز :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» دوستت دارم :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» بی‌باران :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» لکه :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» برای خوب‌ بودن :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» آینه‌های متکدر :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» حرص :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» ثقالت :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» دستی در کار است... :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» کل‌ک :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» باورم نمی‌شه هرگز! :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» به بهانه‌ی بیست‌و‌پنج‌سال نداشتن‌ش... :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» بی‌حالی :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» تشویش :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» حیات :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» معانی :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» سرنوشت :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» تنازل :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» اُماه :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» این‌جوری! :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» من و اشک و قندِ خون‌ت! :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» تسمیه :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» برگانه :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» العدل حیاة‌الأحکام؟ :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» تصویری از پاییز :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» نسیمِ صحنِ صبورت قرارِ ما را برد... :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» گرافیکِ توسعه و زیبایی‌شناسیِ فرهنگی :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» حرف‌هایی برای ماندن... :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» تشویش‌های لیبرال‌دموکراسی :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» آرزوهای دمِ دستی! :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» باریدنِ باران دلیلِ دیگری دارد! :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» علم :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» رفقا! :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» مرکز بررسیِ شخمنینالِ تئوری‌هایِ بدونِ مرز :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» دکترینالِ شخمِ بدونِ مرز :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» کدام گزینه درست است؟ :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» ایدئولوژیِ خسته! :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» به‌خُدا! به جانِ ممرض! :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» انتخاب :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» اعتماد :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» حیا :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» برو... :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» انار! :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» پریشانیِ مضاف‌الیه‌ها :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» تفاوت :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» باد :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» می‌بارم :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» درخت :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» رجایِ مقدس، دفاعِ موثق! :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» خیال :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» انقطاع :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» می‌رسد اگر بگیرم! :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» تناقض :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» سوگند :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» پاییز :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» خاطره :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
» غروب :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
» نازبادک! :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» خورشید :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» سلام :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» دلِ استماع لرزید! :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» دیفالت :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» بانو :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» دریا :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» قرار :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» چشم :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» عمر :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» رؤیا :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» تو :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» إنا نحن نزلناالذکر و إنا له لحافظون :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» شکل :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» من و آن هلالِ بی‌مو... :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» استلزام :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» حباب :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» خسته‌ام مثلِ درختی که از آذرماه‌ش... :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» سه‌گونه :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» به‌خُدا گذشت نَتْوان! :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» ما را رقم زده‌ست... :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» احیای بی‌حیایی! :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» مکالمه :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» پیمان‌شکنی بر لبِ زاینده‌رود :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» پرده :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» نشسته تیر به زیرِ کمانِ ابرویش... :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
» تب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» استراتژی :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» سرشت :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» امیرِ قافله گیرم که... :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» کودکی :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» هم‌دست! :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» آی نستله! :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» به لیلی‌های سرزمین‌م :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» آینه :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» اولتیماتوم :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» من و انتخابِ لیلی... :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» عشق... :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» استهلال :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» بازارِ مصلی و دولتِ ناتوسعه‌گرا :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» هبوط :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» عینک :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» YouTility :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» داستانِ مارا نخوان! - قسمتِ اول :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» اندرمصائبِ مستعمراتِ فرهنگی :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» میمِ فتنه‌انگیز :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» قانونِ خرکیف :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» آن جورِ دیگرِ آنان‌م آرزوست :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» من و موجِ گیسوان‌ت... :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» مَدِ مُدامِ شعرِ من :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» اشک و آرزو :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» فصلِ وصل... :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» خرابِ جعدِ گیسو‌ی‌ت همه‌ماها... :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» انسِ مدام و مدامِ انس :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» مشرقِ دل‌ت را دوست دارم :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» مسافت :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» محبوبِ متفاوت‌م :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» هدف‌مندسازیِ پدرانِ مصلحت‌ی! :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» شطحِ مستورِ منتظر :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» اگر اگر اگر اگر... :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» معاهده‌ی طوفان‌ی :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» شکلِ خیال :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» سوال :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» طلای ساکت :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» تاریخ :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» تنهایی :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» جانِ جهان :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» سرخ‌ماهی :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» ظلم در روز روشن :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» بدیهیات :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» مردِ خوبِ خدا :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» طعمِ بهشت :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» از افسر رضا امیرخانی تا سرباز کترین بگیلو :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» قرائتِ حق :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» بالابلند :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» گریه‌ی حرفه‌ای‌های فرهنگ :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تقدیم به بی‌خوابی‌های شاعر :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نفسِ خدا :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قافیه‌ی غم :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بیانِ معانی! :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» موسوعه‌ی مهربانی :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» راه‌های باریدن :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زمان جاری‌ست :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» غمِ من :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» احوالاتِ ما :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» رضا امیرخانی، شعر، غم، ماه، آه و من... :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» شعرهای تضمینی! :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» مرقومه‌ی حجاب و دین در امروزگار... :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» سه‌شنبه‌ی چهارشنبه‌سوری :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» اسرائیل، اسرائیل است + ویرایش جدید :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» اقتصاد ماه :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» حاجت :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» ابر و من و ماه :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» عرصه‌ی امتحان :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» تهدید برای تحدید! :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸
» رنج :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» مجاهله‌ی مدرن :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» ضرغامی؛ چالش یا فرصت؟ :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» شاید با نگاهت ازین غم رها شم :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» هنوز 2 :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» هنوز :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
» امیرخانیات :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» اقتصاد بابایی :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» چشم سید :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» هووم؟؟ :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» رنج‌های ما :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
» من و پیامک 2 :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
» آبان :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» آهو شدن :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» نظرِ شما چیست؟ :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» دام :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» تورم شعاری یا شعرهای تورمی! :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» محرم :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» تقریضی بر مردی در تبعید ابدی... :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» اقتصادنا الشعر، شعرنا الاقتصاد :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
» پاییز به ماهو پاییز، دریغ به ماهو دریغ! :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» ضرب‌های انقلاب، مهندسی احساس، نویسنده‌ی صاحب‌سبک :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» هوش اسلامی، حمق استکباری :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» وبلاگهایی که می خوانم 1 :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» فکاهی پیامک یا پیامک فکاهی؟ :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» کرامت آب و بوسه ی ماهی... :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» صورت محاطی و سیرت محیطی :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» تراب تنهای تمدن بشری :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» این روزهای تغزل تاریخ :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» تمرد سیاسی و تولای دیپلماتیک :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» روزهایی از جنس ضریب دو برای آیندگان... :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» ادبیات گسسته و ریاضیات آیینی :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» معادله ی معلوم محبت یا حرف الحاء بحرف الباء... :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» خواب ناز :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» شب رغبت و تمایل :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
» حبل حریر حق و دست ضخیم حمقا :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» انفعالات :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» مرگ :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ای بادهای حرم کربلایی ام :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» تلاش :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» بعضی دوستان :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» راهی جز به دام افتادن صیاد نیست... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» در گذر از عاشقان :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» روی خط سفر :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» تمت :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» غرق :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» خادم جمهور! :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» صوم :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» مشی مشایی :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» تولد :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» جمعه ی متعالی! :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» شطحیات :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
» شب تغسیل ماه و ستاره :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
» یکی بر سر شاخ بن می برید(2) :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» یکی بر سر شاخ بن می برید :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» نفس های ماندگار، نفس های بی قرار :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» مازندران در سوگ بانوی آب ها بارید :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» غمزه ی غماز :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مرگ بر محافظه کار - مرگ بر منفعت طلب :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آقای رئیس جمهور، به کجا چنین شتابان؟... :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» همایش ما چگونه به اسرائیل کمک می کنیم؟!... :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» همایش دو روزه تحریم شرکت های حامی اسرائیل و صهیونیست :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آغاز صادرات گاز طبیعی مصر به اسراییل :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مشی مشایی! داستان اسفندیار (1) :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تحریم و اعلام انزجار از کاریکاتور موهن :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
» دردنامه ی سفر :: جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦
» طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا لله داع :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» منتهای آمال عاشورایی، غم نامه ی دوم، فهم حسینی، مدیریت عاشقانه! :: شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
» « مبتدای غم نامه عاشورایی » :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» قربانِ عشق :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
» ماه و مجنون :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» فارغ از درد :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» درمورد کنفرانس بین المللی برند (1) - سطح یک :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» گفت و شنودی اندر باب خاله بازی صهیونیست ها در مسجد الاقصی :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» از حظیظ "دو بیتی" تا لظیظ "مناجات" :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» العدل اساس الملک :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» "آسيه گو دوش نيه، گنّه زمين تپه چاله دارنه" * :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» " ترانه ای و گپی با آن بالایی" :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» جرعه ی دوم :: جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
» جرعه ی اول :: جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
» سلام بابای خاک :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
» اسرائیل غاصب حذف شد و فلسطین مقدس اضافه شد - با تشکر از گروه فنی پرشین بلاگ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» اولتيماتوم شماره ۲ !!! :: دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦
» محمودِ محبوب! :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» تحریم پرشین بلاگ :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» من غرق اشک و ناله ام، یا فطمه الزهرا(س) :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» از حظیظ ازدواج تا لذیذ "س – ک – س" :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» ای رحیم عزیز :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» بی قرار اسیر سینه ام :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» خود نامه ی نا نوشته ام خوان ... :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» عینک هایتان را سفت کنید ، پرنده هم چنان مردنیست !!! :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چه را، چه گونه، کجا، با چه وسیله ای، به چه قیمتی، به کدام هدف خواهیم رسید؟ :: جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تکه تکه مثل ترانه :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» سلام بابای خاک :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» سال 1385 :: جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
» رنگین کمانی از معنویت :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» « أَینَ مرآتُ الله ؟ » :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» باورم کن ، دنیا زندونه برام ؟!!! :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» لقمه حرام :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» یک خبر :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» الفاتحه :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحیم :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» بسم رب المهدی :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
» بسم رب المهدي :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥
» بسم رب المهدي :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
» بسم رب الحسين :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» بسم الله :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
» ما کجا اسراء کجا؟! :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
» بسم الله :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» بسم الله الرحمن الرحيم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» مشهد :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» حاميم :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» نوريه :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» توبه :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» بسم رب الطالب بدم المقتول بکربلا :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» از کنکور و پرواز و هواپیما ملولم و روده ی راستم آرزوست :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» come back :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» The End :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۳
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳ :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۳ :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۳
» کاغذها سفید می نویسند :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳ :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳
» شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳ :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳
» ما.... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳
» بدرخش :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳
» بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳